Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Başar CANDER

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR

Genel Sekreter
Prof. Dr. Behçet AL

Sayman
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ

Üyeler
Prof. Dr. Yunsur ÇEVİK
Prof. Dr. E. Erol ÜNLÜER
Prof. Dr. Hakan OĞUZTÜRK
Doç. Dr. M. Nuri BOZDEMİR
Doç. Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN
Uzm. Dr. Mehmet KOŞARGELİR
Yrd. Doç. Dr. Semih KORKUT

Genel Müdür
Prof. Dr. Mehmet GÜL

Genel Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Burak KATİPOĞLU

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Polat DURUKAN