İletişim

BİLİMSEL SEKRETERYA
Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550 – ÇANKAYA / ANKARA
T: +90 312 4261214   F: +90 312 4261244
info@atuder.org.tr   www.atuder.org.tr

 

ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Buto Turizm ve Seyahat Acentası
Ticari unvan: Pomona Turizm Org. Tan. Rek. Dan. San ve Tic. A.Ş.
Vergi numarası: 381034655 Vergi dairesi: Maltepe VD
Adres: Şehit H. Temel Kuğuoğlu sok. 28/4 Bahçelievler Çankaya Ankara
office@buto-org.com http://buto-org.com/