Bildiri Gönderimi

Bildiri özet dili Türkçe olmalıdır.
Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir.
Bildirinin yazarlarından en az birinin sempozyuma kaydı zorunludur.
Aksi taktirde bildiriler bildiri kitabına dahil edilmeyecektir.

Bildiri Gönderim Formu